Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| UTC DST =
| Tên vùng Internet = [[.za]]
| Mã số điện thoại = +27
| Ghi chú =
}}
204

lần sửa đổi