Khác biệt giữa các bản “Công suất”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
</math>.
Công suất trung bình <math>
\bar P = \frac1T\int_int^_^T P(t)\mathrm{d}t
</math>
 
Người dùng vô danh