Khác biệt giữa các bản “Tín hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
Trong [[lý thuyết thông tin]], một chuyên ngành của [[toán học ứng dụng]] và [[kỹ thuật điện/điện tử]], '''tín hiệu''' là một đại lượng [[vật lý]] chứa đựng [[thông tin]] hay [[dữ liệu]] và có thể truyễn đi được. Hầu hết các tín hiệu đáng quan tâm đều ở dạng các [[hàm số]], các [[phân bố]] hay các quá trình thay đổi [[ngẫu nhiên]] của [[thời gian]] hoặc [[vị trí]].
 
{{sơ thảo toán học}}
== Ví dụ về tín hiệu ==
=== Hàm số ===
5.681.853

lần sửa đổi