Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Onoe Yuya”

Trang mới: “{{Infobox football biography |name={{subst:PAGENAME}} |image= |fullname={{subst:PAGENAME}} |birth_date={{birth date and age|1985|4|8}} |birth_place=Tokushima,…”
(Trang mới: “{{Infobox football biography |name={{subst:PAGENAME}} |image= |fullname={{subst:PAGENAME}} |birth_date={{birth date and age|1985|4|8}} |birth_place=Tokushima,…”)
(Không có sự khác biệt)