Khác biệt giữa các bản “Thanh Trì”

Ngày [[17 tháng 2]] năm [[1979]], 4 xã: Liên Ninh, Ngọc Hồi, Đại Áng, Tả Thanh Oai của huyện [[Thường Tín]] và xã Hữu Hòa của huyện [[Thanh Oai]] thuộc tỉnh [[Hà Sơn Bình]] sáp nhập vào huyện Thanh Trì<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-49-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-huyen-Soc-Son-Me-Linh-Hoai-Duc-Phuc-Tho-Thanh-Tri-thuoc-Ha-Noi-vb58079t17.aspx Quyết định 49-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn thuộc các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Phúc Thọ và Thanh Trì thuộc thành phố Hà Nội]</ref>. Từ đó, huyện Thanh Trì có thị trấn [[Văn Điển]] và 26 xã: [[Đại Áng]], [[Đại Kim]], [[Định Công]], [[Đông Mỹ, Thanh Trì|Đông Mỹ]], [[Duyên Hà, Thanh Trì|Duyên Hà]], [[Hoàng Liệt]], [[Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai|Hoàng Văn Thụ]], [[Hữu Hòa]], [[Khương Đình]], [[Liên Ninh]], [[Lĩnh Nam, Hoàng Mai|Lĩnh Nam]], [[Ngọc Hồi, Thanh Trì|Ngọc Hồi]], [[Ngũ Hiệp, Thanh Trì|Ngũ Hiệp]], [[Tả Thanh Oai]], [[Tam Hiệp, Thanh Trì|Tam Hiệp]], [[Tân Triều]], [[Thanh Liệt]], [[Thanh Trì (phường)|Thanh Trì]], [[Thịnh Liệt]], [[Trần Phú, Hoàng Mai|Trần Phú]], [[Tứ Hiệp]], [[Vạn Phúc, Thanh Trì|Vạn Phúc]], [[Vĩnh Quỳnh]], [[Vĩnh Hưng, Hoàng Mai|Vĩnh Tuy]], [[Yên Mỹ, Thanh Trì|Yên Mỹ]], [[Yên Sở, Hoàng Mai|Yên Sở]].
 
Ngày [[26 tháng 10]] năm [[1990]], chuyển xã [[Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai|Hoàng Văn Thụ]] về quận Hai Bà Trưng quản lý để thành lập '''phường Hoàng Văn Thụ''', đến năm 2004 thì chuyển sang thuộc quận Hoàng Mai.
 
Ngày [[22 tháng 11]] năm [[1996]], tách xã [[Khương Đình]]<ref>Xã Khương Đình được chia thành 2 phường: [[Khương Đình]] và [[Hạ Đình]].</ref> cùng với một phần của quận Đống Đa (gồm 5 phường: [[Thanh Xuân Bắc]], [[Thanh Xuân Trung|Thanh Xuân]], [[Thượng Đình]], [[Kim Giang, Thanh Xuân|Kim Giang]], [[Phương Liệt]], một phần 2 phường Nguyễn Trãi và Khương Thượng) cùng toàn bộ[[Nhân Chính, Thanh Xuân|Nhân Chính]] thuộc huyện [[Từ Liêm]]<ref>Nay là 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.</ref> để thành lập '''[[Thanh Xuân|quận Thanh Xuân]]'''<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-74-CP-thanh-lap-quan-Thanh-Xuan-quan-Cau-Giay-thanh-lap-va-doi-ten-mot-so-phuong-thuoc-thanh-pho-Ha-Noi-vb40215t11.aspx Nghị định 74-CP năm 1996 về việc thành lập quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy, thành lập và đổi tên một số phường thuộc thành phố Hà Nội]</ref>, khi đó diện tích tự nhiên của huyện Thanh Trì là 9.791 ha (97,91&nbsp;km²), gồm 24 xã: Đại Áng, Đại Kim, Định Công, Đông Mỹ, Duyên Hà, Hoàng Liệt, Hữu Hòa, Liên Ninh, Lĩnh Nam, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp, Tân Triều, Thanh Liệt, Thanh Trì, Thịnh Liệt, Trần Phú, Tứ Hiệp, Vạn Phúc, Vĩnh Quỳnh, Vĩnh Tuy, Yên Mỹ, Yên Sở và 1 thị trấn [[Văn Điển]].
 
Ngày [[6 tháng 11]] năm [[2003]], tách 9 xã: Đại Kim, Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Yên Sở, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Lĩnh Nam, Trần Phú và 55 ha diện tích tự nhiên của xã Tứ Hiệp cùng với 5 phường của [[Hai Bà Trưng (quận)|quận Hai Bà Trưng]] là: Tương Mai, Tân Mai, Mai Động, Giáp Bát, Hoàng Văn Thụ để thành lập '''[[Hoàng Mai, Hà Nội|quận Hoàng Mai]]'''<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-132-2003-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-de-thanh-lap-quan-Long-Bien-Hoang-Mai-phuong-thuoc-quan-Hoang-Mai-Ha-Noi-vb51571t11.aspx Nghị định 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội]</ref>.
 
Sau khi chia tách, diện tích huyện Thanh Trì chỉ còn lại 6.317,27 ha diện tích tự nhiên với dân số 147.788 người (2003), gồm thị trấn Văn Điển và 15 xã: Đại Áng, Đông Mỹ, Duyên Hà, Hữu Hòa, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp, Tân Triều, Thanh Liệt, Tứ Hiệp, Vạn Phúc, Vĩnh Quỳnh, Yên Mỹ; xã Tứ Hiệp thuộc huyện Thanh Trì còn lại 412,20 ha và 9.584 người.
 
Huyện đang phấn đầu đến năm 2020 trở thành quận nội thành.
Người dùng vô danh