Khác biệt giữa các bản “Trại súc vật”

(Việt hóa bản mẫu)
</ref> Sau khi hành động này dẫn tới những lời phản đối và so sánh với chính ''Nineteen Eighty-Four'', người phát ngôn của Amazon Drew Herdener đã nói rằng công ty "… đang thay đổi những hệ thống của chúng tôi để trong tương lai chúng tôi sẽ không xoá bỏ các cuốn sách khỏi các thiết bị của khách hàng trong những hoàn cảnh như vậy."<ref name="statement">[http://news.cnet.com/8301-13860_3-10290047-56.html?tag=newsEditorsPicksArea.0 Amazon says it won't repeat Kindle book recall - CNet News]</ref>
 
==Việt Nam==
Năm 2013, bản dịch tiếng Việt của sách được Công ty Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành dưới nhan đề ''Chuyện ở nông trại''. Tuy nhiên sau đó sách đã bị thu hồi.<ref>[http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/animl-farm-n-censo-03152013064431.html "Chuyện Súc vật và Chuyện kiểm duyệt"]</ref>
 
== Xem thêm ==