Khác biệt giữa các bản “Nhóm máu”

Bổ sung một số nhóm máu và liên kết trong cho phù hợp với trang này có vai trò "trang chủ".
(Thay đổi chút về hành văn và bố cục.)
(Bổ sung một số nhóm máu và liên kết trong cho phù hợp với trang này có vai trò "trang chủ".)
 
== Các hệ thống nhóm máu ==
* Một mẫu máu có thể tới hơn 30 chất trên bề mặt của các [[hồng cầu]] (red blood cell, viết tắt: RBC), và một nhóm máu của cá thể là một trong những sự kết hợp của một số kháng nguyên nhóm máu.<ref name=iccbba>{{chú thích web |url=http://ibgrl.blood.co.uk/isbt%20pages/isbt%20terminology%20pages/table%20of%20blood%20group%20systems.htm |title=Table of blood group systems |accessdate = ngày 12 tháng 9 năm 2008 |date=October 2008 |publisher=International Society of Blood Transfusion }}</ref> Trong số hơn 30 nhóm máu, có hơn 600 chất [[kháng nguyên]] nhóm máu khác nhau đã được phát hiện, nhưng đa số trong chúng rất hiếm hoặc chủ yếu được tìm thấy trong các nhóm bộ tộc nhất định.
* Các hệ thống nhóm máu thường gặp:<br>
- [[Nhóm máu ABO]], tên đầy đủ: hệ thống nhóm máu ABO.<br>
 
- Nhóm máu Rh, tên đầy đủ: [[hệ thống nhóm máu Rh]].<br>
 
- [[Nhóm máu Lewis]], tên đầy đủ: hệ thống kháng nguyên Lewis (/'lu:ɪs/).<br>
 
- [[Nhóm máu Kell]], tên đầy đủ: hệ thống kháng nguyên Kell.<br>
 
- [[Nhóm máu MNS]], tên đầy đủ: hệ thống kháng nguyên MNS.<br>
 
Dưới đây giới thiệu 2 nhóm máu đầu tiên, thường gặp và quan trọng nhất trong truyền máu.
== Phân loại theo hệ thống ABO ==
 
AB: 7.14%
 
*Biết thêm 2 tiểu nhóm:
 
Nhờ những tiến bộ về [[khoa học]], người ta mới phát hiện thêm trong mỗi nhóm máu có 2 tiểu nhóm được gọi là: ''Xuất tiết'' (Secretor) và ''Không xuất tiết'' (Non-secretor), ví dụ trong loại xuất tiết thì chỉ cần xét nghiệm nước bọt cũng có thể xác định được nhóm máu, vì các [[kháng nguyên]] của nhóm máu đó tiết qua các dịch của cơ thể như nước bọt, chất nhầy và cả tinh dịch. Còn loại không xuất tiết đòi hỏi phải tiến hành xét nghiệm máu trực tiếp. Nói chung các loại xuất tiết có khả năng giúp cơ thể chống bệnh cao hơn và thích nghi dễ hơn với hoàn cảnh so với loại không xuất tiết. Trong 2 tiểu nhóm này, mặc dù cùng thuộc một nhóm máu nhưng cũng có vài khác biệt trong việc lựa chọn thức ăn.
*Xem chi tiết thêm về cơ chế sinh lý, cơ chế di truyền ở trang [[Nhóm máu ABO]].
 
== Phân loại theo hệ thống Rh ==
Rh viết tắt của chữ Rhesus, nghĩa là phân loại máu theo [[:en:Rhesus factor|yếu tố Rhesus]].