Khác biệt giữa các bản “Ngô Đức Thịnh”

==Các bài viết==
* [http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?News_ID=26256226 Văn hóa dân gian và Văn hóa dân tộc]
* [http://viettems.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:ly-thuyt-qtrung-tam-va-ngoi-viq-trong-nghien-cu-khong-gian-vn-hoa&catid=157:bai-nghien-cuu&Itemid=188 Lý thuyết "trung tâm và ngoại vi" trong nghiên cứu không gian văn hóa]
* [http://daomauvietnam.com/index.php/lich-su-nguon-goc-dao-mau/295-lich-su-va-cac-khuynh-huong-biet-doi-dao-mau-va-len-dong.html Lên đồng và các khuynh hướng biến đổi Đạo Mẫu và Lên đồng]
* [http://daomauvietnam.com/index.php/hoat-dong-nghien-cuu/65-tin-nguong-va-le-hoi-co-truyen/199-len-dong-cuoc-hanh-trinh-cua-cac-than-linh.html Lên Đồng cuộc hành trình của các thần linh]
20

lần sửa đổi