Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 10 tháng trước
không có tóm lược sửa đổi
* Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
*Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
*Vốn điều lệ tỉ lệ với quy mô công ty có thể từ vài trăm triêu đến vài chục tỷ đồng.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh