Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍”

n (Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của Minhngoc25a: Bạn đó đang thử dùng công cụ twinkle để hoan nghênh nhưng ấn nhầm thôi. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
==Tên ních==
Bạn tạo tên nickname kỳ vậy??[[Thành viên:Zanyhe|Zanyhe]] ([[Thảo luận Thành viên:Zanyhe|thảo luận]]) 13:46, ngày 2 tháng 11 năm 2018 (UTC).
 
{{ping|Zanyhe}} nickname có 1-0-2 mà bạn, miễn chê. [[Thành viên:𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍|𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍]] ([[Thảo luận Thành viên:𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍|thảo luận]]) 13:49, ngày 2 tháng 11 năm 2018 (UTC)