Khác biệt giữa các bản “Lãnh thổ ủy nhiệm của Nam Phi”