Khác biệt giữa các bản “Dao động”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 205.189.94.12 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
:<math>\frac{d^2y}{dt^2} = - \frac{k}{m} y = - \omega y</math>
:<math>y(t) = A Sin \omega t</math>
:<math>\omega = \pm j\sqrt{\frac{k}{m}}</math>
 
===Dao động ngang===
:<math>\frac{d^2x}{dt^2} = - \frac{k}{m} x = -\omega x</math>
:<math>x(t) = A Sin \omega t</math>
:<math>\omega = \pm j \sqrt{\frac{k}{m}}</math>
 
==Tổng kết==
Người dùng vô danh