Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tàu”

Đã lùi lại sửa đổi 44361174 của 42.119.101.24 (thảo luận)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 44361174 của 42.119.101.24 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
*Trong các từ ghép, [[Người Hoa|Tàu]] để chỉ những thứ có nguồn gốc [[Trung Quốc]] hay theo kiểu Trung Quốc. Ví dụ: [[người Hoa|người Tàu]], [[võ Tàu]], [[phim Tàu]], [[nhạc Tàu]], [[truyện Tàu]], [[trà tàu]], [[mực Tàu|mực tàu]]...
 
== Xem thêm ==
== Xem thêm ==tàu là đậu do người tàu nói như tàu hũ , tào phớ....
 
== Tham khảo ==