Khác biệt giữa các bản “Chúa Bầu”

không có tóm lược sửa đổi
|flag =
|flag_type =
|image_map = Vietnam1650.GIF
|image_map_alt =
|image_map_caption = Thế cục Đại Việt thời Trịnh-Nguyễn phân tranh năm 1650
|capital = [[Tuyên Quang]]
|common_languages = [[Tiếng Việt]]<br>[[Tiếng Hán]]
 
Lúc đó [[Lê Chiêu Tông]] đang gặp thời rối ren ở kinh kỳ, phong cho ông làm Đô thống sứ trấn Tuyên Quang, tước Khánh Bá Hầu<ref name="PHC402"/>. Vũ Văn Uyên đóng căn cứ tại thành Nghị Lang<ref>Các nguồn tài liệu xác định khác nhau về vị trí của thành Nghị Lang. Các học giả chú giải Lịch triều hiến chương loại chí (đã dẫn, tr 403) ghi: ''"Vũ Văn Uyên đóng quân ở ghềnh Liên Hoa thành Nghị Lang"'' và xác định địa điểm ở huyện Mông Tự, tỉnh [[Vân Nam]], [[Trung Quốc]] hiện nay, ở đó có ghềnh Liên Hoa. [http://portal.laocai.gov.vn:2009/home/vn/news/pages/viewnews.aspx?nId=19143&cid=41&g=29;586;594;53;31;597; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai căn cứ theo Tạp chí Văn nghệ Lào Cai] xác định thành cổ Nghị Lang nằm ở thung lũng [[Phố Ràng]], huyện [[Bảo Yên]], [[Lào Cai]]. [http://portal.laocai.gov.vn:2009/svhttdl/vn/news/pages/viewnews.aspx?nid=834&cid=60&g=59; Sở văn hóa thể thao du lịch Lào Cai] căn cứ theo [[Đại Nam nhất thống chí]] xác định thành Nghị Lang ở địa phận xã Lương Sơn, châu [[Lục Yên]], tỉnh [[Yên Bái]].</ref>.
 
{{Lịch sử Việt Nam}}
==Phù Lê chống Mạc==
Trong triều có nhiều phe phái, đánh giết lẫn nhau. Cuối cùng, quyền hành rơi vào tay đại thần [[Mạc Đăng Dung]]. Tới năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua nhà Hậu Lê (xem bài [[Mạc Đăng Dung]]). Vũ Văn Uyên giữ vững cả miền Tuyên Quang, Hưng Hóa, cát cứ một phương, không chịu theo nhà Mạc.
 
Vũ Văn Uyên bèn phái người vào Sầm Châu làm hướng đạo dẫn quân nhà Lê theo đường thượng đạo hành quân đánh Mạc. Đánh vài trận không được, ông rút quân về Đại Đồng. [[Mạc Hiến Tông]] đem đại quân ngược sông Hồng tiến đánh Đại Đồng. Lần thứ nhất Vũ Văn Uyên tránh, lần sau, ông phục quân đánh tan quân Mạc. Từ đó triều Mạc phải chịu cho họ Vũ cát cứ<ref name="laocai">[http://portal.laocai.gov.vn:2009/svhttdl/vn/news/pages/viewnews.aspx?nid=834&cid=60&g=59; Hoạt động của các Chúa Bầu]</ref>.
{{Lịch sử Việt Nam}}
 
Năm 1551 thời [[Lê Trung Tông]], Vũ Văn Uyên và em là Vũ Văn Mật theo lệnh [[nhà Lê sơ|nhà Lê]], mang quân phối hợp với tướng [[nhà Mạc]] mới về hàng nhà Lê là Lê Bá Ly tiến đánh [[Thăng Long]]. Văn Uyên và Văn Mật đem quân xuống lấy các phủ Tam Đái, Bắc Hà rồi sai người đi phủ dụ dân Thái Nguyên, Lạng Sơn. Quân Lê Bá Ly tiến sát kinh thành. [[Mạc Tuyên Tông]] bỏ chạy về Kim Thành, để Mạc Kính Điển ở lại chống giữ. Quân Lê không đánh nổi phải rút về.