Khác biệt giữa các bản “Hapten”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:02.7252429 using AWB
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:02.7252429 using AWB)
|lý do=quá ngắn, thiếu nguồn gốc}}
Một chất mà tự nó không sinh được đáp ứng miễn dịch nhưng có thể phản ứng với các sản phẩm của một phản ứng miễn dịch đặc hiệu. Các hapten là những phân tử nhỏ mà không bao giờ có thể gây ra một đáp ứng miễn dịch khi được đưa vào cơ thể bởi riêng chúng, nhưng có thể gây đáp ứng miễn dịch khi chúng kết hợp với phân tử mang nó. Tuy nhiên, hapten tự do có thể phản ứng với các sản phẩm của đáp ứng miễn dịch sau khi sản phẩm đó đã được sinh ra bởi phức hợp happten-chất mang. Hapten có đặc tính kháng nguyên nhưng không có tính sinh miễn dịch.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}