Khác biệt giữa các bản “Thái tử”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Các Thái tử nổi tiếng ==
;Thái tử Trung Quốc
# [[Tần Nhị Thế|Doanh Hồ Hợi]], [[Hoàng đế]] thứ hai của [[nhà Tần]]. Vị Hoàng Thái tử đầu tiên trong lịch sử [[Đông Á]].
# [[Lưu Cứ]], hoàng đích trưởng tử của [[Hán Vũ Đế]] Lưu Triệt, bị chết trong biến loạn cung đình. Thụy ''Lệ Thái tử''.
# [[Lưu Cương]], hoàng đích trưởng tử của [[Hán Quang Vũ Đế]] Lưu Tú, tự động nhường lại cho em trai là [[Hán Minh Đế]] Lưu Trang.
Người dùng vô danh