Khác biệt giữa các bản “Châu Thành (huyện cũ Đồng Nai)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Huyện Châu Thành ban đầu gồm 13 xã: Bình Ba, Bình Giã, Hắc Dịch, Hòa Long, Long Hương, Long Phước, Long Sơn, Ngãi Giao, Phú Mỹ, Phước Hòa, Phước Lễ, Suối Nghệ, Xuân Sơn.
 
Ngày [[30 tháng 5]] năm [[1979]], xã [[Long Sơn, Vũng Tàu|Long Sơn]] được sáp nhập vào thị xã Vũng Tàu (nay là thành phố [[Vũng Tàu]]). Huyện Châu Thành còn lại 12 xã: Bình Ba, Bình Giã, Hắc Dịch, Hòa Long, Long Hương, Long Phước, Ngãi Giao, Phú Mỹ, Phước Hòa, Phước Lễ, Suối Nghệ, Xuân Sơn.
 
Ngày [[1 tháng 3]] năm [[1980]], chuyển xã Tân Lập thuộc huyện [[Xuyên Mộc]] về huyện Châu Thành quản lý. Huyện Châu Thành có 13 xã: Bình Ba, Bình Giã, Hắc Dịch, Hòa Long, Long Hương, Long Phước, Ngãi Giao, Phú Mỹ, Phước Hòa, Phước Lễ, Suối Nghệ, Tân Lập, Xuân Sơn.
 
Ngày [[8 tháng 12]] năm [[1982]], chuyển xã Phước Lễ thành thị trấn Bà Rịa - thị trấn huyện lị huyện Châu Thành; chia xã Phú Mỹ thành hai xã lấy tên là xã Phú Mỹ và xã Mỹ Xuân; chia xã Phước Hòa thành hai xã lấy tên là xã Phước Hòa và xã Hội Bài; thành lập xã kinh tế mới lấy tên là xã Châu Pha trên cơ sở sáp nhập một phần đất của xã Hắc Dịch và một phần đất của xã Long Hương có tổng diện tích tự nhiên 4100 ha; chuyển ấp Kim Hải của xã Phước Hòa về xã Long Hương quản lý và ấp Trảng Lớn của xã Phú Mỹ về xã Hắc Dịch quản lý; chuyển xã Tân Lập về huyện Xuân Lộc quản lý (nay là các xã [[Sông Ray (xã)|Sông Ray]][[Lâm San]] thuộc huyện [[Cẩm Mỹ]], tỉnh [[Đồng Nai]]). Huyện Châu Thành có thị trấn Bà Rịa và 14 xã: Bình Ba, Bình Giã, Châu Pha, Hắc Dịch, Hòa Long, Hội Bài, Long Hương, Long Phước, Mỹ Xuân, Ngãi Giao, Phú Mỹ, Phước Hòa, Suối Nghệ, Xuân Sơn.
 
Ngày [[1 tháng 2]] năm [[1985]], chia xã Ngãi Giao thành 4 xã lấy tên là xã Kim Long, xã Xà Bang, xã Láng Lớn và xã Ngãi Giao; chia xã Suối Nghệ thành 2 xã lấy tên là xã Nghĩa Thành và xã Suối Nghệ.