Khác biệt giữa các bản “Cục Nhà trường, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* -2012, [[Nguyễn Thiện Minh]], Đại tá, Thiếu tướng (2014), Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, [[Bộ Giáo dục Đào tạo]] (2012-nay)
* -2014, [[Phạm Đình Vi]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2012)
* 2011-nay, [[Hoàng Hoa Châu]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2013), nguyên Phó hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân 1. Con Trai thượng tướng Hoàng Minh Thảo
* 2012-nay, [[Chu Minh Hồng]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2014)<ref>{{Chú thích web|url=http://www.hocvienhaiquan.edu.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=1116:%C4%91o%C3%A0n-c%C3%B4ng-t%C3%A1c-c%E1%BB%A5c-nh%C3%A0-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/bttm-ho%C3%A0n-th%C3%A0nh-ki%E1%BB%83m-%C4%91%E1%BB%8Bnh-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-h%E1%BB%8Dc-vi%E1%BB%87n-h%E1%BA%A3i-qu%C3%A2n&Itemid=50|title=Đoàn công tác Cục Nhà trường/BTTM Hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục Học viện Hải quân}}</ref>
* 2014-nay, Phạm Đức Tú, Đại tá<ref>{{Chú thích web|url=http://hvkhqs.edu.vn/vi/tin-chi-tiet-be-mac-dot-kiem-dinh-chat-luong-giao-ducdao-tao-tai-hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-d07fcded.aspx|title=Bế mạc đợt kiểm định chất lượng giáo dục-đào tạo tại Học viện Khoa học Quân sự.}}</ref>
Người dùng vô danh