Khác biệt giữa các bản “Dương Văn Quảng”

Tịnh Châu mới ở Thái Nguyên chứ!
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Tịnh Châu mới ở Thái Nguyên chứ!)
{{chú thích trong bài}}
 
'''Dương Văn Quảng''' (杨文广) (? - 1074), tên chữ là Trọng Dung, người TrịnhTịnh Châu Thái Nguyên (nay là Sơn Tây Thái Nguyên), cháu [[Dương Nghiệp]] danh tướng kháng Liêu thời [[Bắc Tống]]. Ông cùng ông nội Dương Nghiệp, cha [[Dương Diên Chiêu]] 3 đời đều là danh tướng, được gọi là [[Dương gia tướng]].
 
== Cuộc đời ==