Khác biệt giữa các bản “Nổ”

 
== Các loại vụ nổ ==
''1. Nổ mạnh''
 
Tốc độ nổ lớn hơn tốc độ âm thanh. Được tạo thành từ các chất nổ mạnh.
 
''2. Nổ yếu''
 
Tốc độ nổ nhỏ hơn tốc độ âm thanh. Loại nổ này được tạo thành từ các chất nổ yếu như thuốc nổ đen, sử dụng trong các ống liều, khi nổ tạo áp xuất đẩy đạn đi.
 
''3. Cháy''
Loại nổ này được tạo thành từ các loại [[thuốc phóng]]. Thông thường chỉ là sự cháy tạo nên áp xuất và nhiệt độ, không có sóng nổ.
 
Loại nổ này được tạo thành từ các loại [[thuốc phóng]]. Thông thường chỉ là sự cháy tạo nên áp xuất và nhiệt độ, không có sóng nổ.
 
== Xem thêm ==
2.992

lần sửa đổi