Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Nguyễn Huệ”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Phó Hiệu trưởng qua các thời kỳ ==
* 2007-2010 [[Nguyễn Đức Tỉnh]], Thiếu tướng, PGS.TS, nay là Trung tướng(2013) Cục trưởng [[Cục Nhà trường Quân đội Nhân dân Việt Nam|Cục Nhà trường, BTTM]] đã nghỉ hưu(2010-2016)
* 2011-2015 [[Trần Trọng Ngừng]], [[Thiếu tướng]] (2011), nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng [[Quân đoàn 4]]
* 2011-nay, [[Nguyễn Thế Thức]], PGS.TS, [[Thiếu tướng]] (1.2015)<ref>{{Chú thích web|url = http://ducthohatinh.gov.vn/ductho/default/read.html/news/1128?div_id=object_news&folder_id=34|tiêu đề = TRƯỜNG sĩ quan LỤC QUÂN 2: BÀN GIAO NHÀ TÌNH NGHĨA CHO MẸ LIỆT SỸ.Ở ĐỨC THỌ}}</ref>
* 2011-nay, [[Đỗ Duy Tần]], PGS.TS, Thiếu tướng
 
== Phó Chính ủy qua các thời kỳ ==
* 2013-2017 [[Nguyễn Văn Hòa (thiếu tướng)]], Thiếu tướng (2014)
* 2017-nay Vũ Đức Long, nguyên phó chính ủy [[Quân đoàn 4, Quân đội nhân dân Việt Nam]]
* Trần Đình Thọ, Đại tá.
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh