Khác biệt giữa các bản “Sóng gió gia tộc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
||'''Dương Di''' || Jackie Trác Văn Lệ (卓文麗), 24 tuổi<br>Vợ của Đường Chí Dật
|-
||'''[[Lê Nặc Ý]]''' || Đường Chí Hoan (唐至歡), 23 tuổi<br>Con trai của Đường Nhân Giai và Vương Tú Cầm
|-
||'''[[Trần Pháp Lai]]''' || Đường Chí Hân (唐至欣), 17 tuổi<br>Con gái của Đường Nhân Giai và Lăng Xảo<br>Bạn của Thường Tại Tâm, Thủy Minh Hà và Lê Trác Lan
Người dùng vô danh