Khác biệt giữa các bản “Izu Ōshima”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Hành chính, dân cư ==
{{dịch thô}}
{{bổ sung}}
Theo [[phân cấp hành chính Nhật Bản]] thì hòn đảo được quản lý bởi chính quyền [[Tokyo]]. {{nihongo|[[Ōshima, Tokyo| Làng Ōshima]]|大島町|Ōshima-machi|hanviet=|kyu=|hg=|kk=|}} là chính quyền địa phương của hòn đảo.