Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kenan Thompson”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Infobox person
| image = Kenan Thompson 2012 (cropped).jpg
| caption = Thompson invào Maytháng 5 năm 2012
| birth_date = {{birth date and age|1978|5|10}}
| birth_place = [[Atlanta]], [[Georgia]], Mỹ