Khác biệt giữa các bản “Bộ Công an (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
|-
|'''05'''
|'''Đại tá'''
 
'''TrầnPhạm NgọcVăn HạnhThuận'''
 
'''(1965)'''
|'''Thành phố                      '''
 
|-
|'''07'''
|'''Đại tá'''
 
'''Đinh Tiến Quân'''
|-
|'''08'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Trung Thực'''
|-
|'''09'''
|'''Đại tá, '''Tiến sĩ'''
 
'''Dương Văn Tính'''
|-
|'''12'''
|'''''Uỷ viên  Uỷ ban QP-AN Quốc hội'''''
 
'''Đại tá, Thạc sĩ'''
 
'''Hầu Văn Lý'''
|-
|'''13'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Hồng Sâm'''
|-
|'''14'''
|'''Đại tá'''
 
'''Phạm Trường Giang (1968)'''
|-
|'''15'''
|'''Thiếu tướng'''
|Đại tá
 
'''Nguyễn Như Tuấn'''
 
'''Đặng Trần Chiêu'''
 
'''(1960)'''
|'''Yên Bái'''
|-
|'''17'''
|'''Đại tá'''
 
'''Trần Anh Tuấn'''
|-
|'''18'''
|'''''Uỷ viên Ủy ban Về các VĐXH'' ''của Quốc hội'''''
 
'''Thiếu tướng,''' Thạc sĩ'''
 
'''Sùng A Hồng'''
|-
|'''19'''
|'''Đại tá'''
 
'''Phạm Hồng Tuyến'''
|-
|'''20'''
|'''Đại tá'''
 
'''Vũ Thanh Chương'''
|-
|'''21'''
|'''Đại tá'''
 
'''Đinh Hoàng Dũng'''
|-
|'''23'''
|'''Đại tá'''
 
'''Đỗ Đình Hào'''
|-
|'''24'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Văn Trung'''
|-
|'''25'''
|'''Đại tá'''
 
'''Phạm Hồng Sơn'''
|-
|'''26'''
|'''Đại tá'''
 
'''Đỗ Văn Lực'''
|-
|'''27'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Văn Minh'''
 
'''Nguyễn Hải Trung'''
 
'''(1968)'''
|'''Thanh Hóa'''
|-
|'''30'''
|'''Đại tá, '''Tiến sĩ'''
 
'''Nguyễn Hữu Cầu'''
 
'''(1962)'''
|'''Nghệ An'''
|-
|'''31'''
|'''Đại tá'''
 
'''Lê Văn Sao'''
 
'''(1967)'''
|'''Hà Tĩnh'''
|-
 
'''Từ Hồng Sơn'''
 
'''(1959)'''
|'''Quảng Bình'''
|-
|'''33'''
|'''Đại tá'''
 
'''Trần Đức Việt'''
|-
|'''34'''
|'''Đại tá'''
'''Nguyễn Quốc Đoàn'''
|'''Thừa Thiên – Huế'''
|-
|'''35'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Viết Lợi'''
|-
|'''36'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Thanh Trang'''
 
'''Nguyễn Bá Nhiên'''
 
'''(1961)'''
|'''Bình Định'''
|-
|-
|'''39'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Khắc Cường'''
|-
|'''40'''
|'''Đại tá'''
 
'''Phạm Huyền Ngọc'''
|-
|'''41'''
|'''Đại tá'''
 
'''Trần Văn Toản'''
|-
|'''42'''
|'''Đại tá'''
 
'''Vũ Văn Lâu'''
|-
|'''43'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Công Văn'''
 
(1976)
|'''Kon Tum'''
|-
|'''44'''
|'''Đại tá'''
 
'''Vũ Hồng Văn'''
 
'''(1976)'''
|'''Đắk Lắk'''
|-
|'''45'''
|'''Đại tá'''
 
'''Lê Văn Tuyến'''
|-
|'''47'''
|'''Đại tá'''
 
'''Huỳnh Tiến Mạnh'''
|-
|'''48'''
|'''Đại tá'''
 
'''Trần Thắng Phúc'''
|-
|'''49'''
|'''Đại tá, '''Tiến sĩ'''
 
'''Nguyễn Văn Thao'''
|-
|'''50'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Tri Phương'''
|-
|'''51'''
|'''Đại tá'''
 
'''Bùi Văn Thảo'''
 
(1963)
|'''Bà Rịa – Vũng Tàu'''
|-
 
'''Phan Chí Thanh'''
 
(1959)
|'''Long An'''
|-
|-
|'''54'''
|'''Thiếu tướng,''' Thạc sĩ'''
 
'''Nguyễn Minh Thuấn'''
|-
|'''55'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Văn Hiểu'''
 
(1964)
|'''Vĩnh Long'''
|-
|'''56'''
|'''Đại tá'''
 
'''Nguyễn Hữu Trí'''
 
(1959)
|'''Tiền Giang'''
|-
|'''57'''
|'''Đại tá'''
 
'''Phan Hoàng Lắm'''
 
'''Bùi Bé Tư'''
 
(1960)
|'''An Giang'''
|-
 
'''Bùi Tuyết Minh'''
 
(1962)
|'''Kiên Giang'''
|-
|'''60'''
|'''Đại tá'''
 
'''Lê Văn Việt'''
 
(1960)
|'''Trà Vinh'''
|-
|'''61'''
|'''Đại tá'''
 
'''Lê Minh Quang'''
|-
|'''62'''
|'''Đại tá, '''Tiến sĩ'''
 
'''Lê Tấn Tới'''
|-
|'''63'''
|'''Đại tá'''
 
'''Phạm Thành Sỹ'''
Người dùng vô danh