Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Bản mẫu”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Viết mới hoặc sửa bản mẫu thường được thực hiện bởi các thành viên có kinh nghiệm; do cần hiểu về các cú pháp bản mẫu.
 
Để tạo mới một bản mẫu, ta vào một bài viết có liên quan đến bản mẫu rồi tạo bản mẫu bằng cú pháp <code><nowiki>{{Tên bản mẫu}}</nowiki></code>, sau đó vào trang vừa tạo để tạo nội dung của bản mẫu.
 
===Một số cú pháp===