Mở trình đơn chính

Các thay đổi

| rowspan="3" |[[Hàn Quốc]]
| rowspan="3" |[[Gocheok Sky Dome]]
| rowspan="3" |66.000
|
|-
|14 tháng 7 năm 2018
|
|-
|15 tháng 7 năm 2018
|
|-
|10 tháng 8 năm 2018
| colspan="2" rowspan="2" |[[Ma Cao]]
| rowspan="2" |[[Cotai Arena]]
| rowspan="2" |30.000
|
|-
|11 tháng 8 năm 2018
|
|}
 
Người dùng vô danh