Khác biệt giữa các bản “Bowling”

== Giới thiệu ==
=== Đường băng ===
Đường băng đòi hỏi phải thẳng và bằng phẳng không mấp mô, làm từ vật liệu bóng láng, chống va chạm và được bôi một loại dầu đặc biệt. Trên đường băng có vạch biên và các dấu khác nhau để người chơi dùng khi ném bóng. Vạch đầu tiên là vạch ngang cấm không được vượt qua khi ném bóng, tiếp theo là 7 vạch mũi tên được chia ra các khoang cách khác nhau để giúp người chơi căn cho chuẩn khi ném bóng. Cuối cùng là bốn hàng ky xếp 10 cái ky.
 
=== Bóng ===