Khác biệt giữa các bản “Bowling”

=== Ky ===
[[Tập tin:Bowling - albury.jpg|phải|nhỏ|Bốn hàng ky ở cuối đường băng]]
Ky (''kegelquille'') được làm từ vật liệu bền và có cùng một cỡ và được xếp tự động trên đường băng. Cái ky có hình dạng như một cái chai, có cổ thắt nhỏ lại và thân phình ra, nhưng không có miệng. Mỗi ky có một vị trí nhất định đánh theo số. Ky bowling thường xếp thành bốn hàng. Hàng đầu có 1 ky mang số 1. Hàng hai có hai ky mang số 2 và 3, đứng chếch hai bên ky 1 và lui về phía sau. Kỳ 2 bên trái, ky 3 bên phải.
 
Hàng thứ ba có ba ky mang số 4, 5, 6 từ trái sang phải, xếp xen kẽ ky 2 và 3 nhưng lui lại một khoảng.