Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cuộc phong tỏa Berlin”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Thể loại:Lịch sử chiến tranh lạnh ở Đức]]
[[Thể loại:Lịch sử quân sự năm 1949]]
 
[[Category:Phong tỏa Berlin| ]]
[[Thể loại:Hoạt động quân sự phi chiến đấu liên quan tới Hoa Kỳ]]
[[Thể loại:Hoạt động quân sự phi chiến đấu liên quan tới Vương quốc Liên hiệp Anh]]
[[Thể loại:Hoạt động quân sự phi chiến đấu liên quan tới Úc]]
[[Category:Lịch sử Không quân Hoàng gia Anh]]
[[Thể loại:Xung đột trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh]]
[[Thể loại:Lịch sử quân sự năm 1948]]
[[Thể loại:Lịch sử quân sự năm 1949]]
[[Category:Sự kiện ngoại giao]]
[[Category:Đồng Minh chiếm đóng Đức]]
[[Category:Đức 1948]]
[[Category:Đức 1949]]
[[Thể loại:Quan hệ Đức-Liên Xô]]
[[Thể loại:Quan hệ Vương quốc Liên hiệp Anh-Liên Xô]]
[[Thể loại:Quan hệ Hoa Kỳ-Liên Xô]]
[[Thể loại:Quan hệ ngoại giao của Liên Xô]]
[[Category:Phong tỏa|Berlin]]
[[Thể loại:Khối phía Đông]]
[[Thể loại:Quan hệ quốc tế 1949]]
[[Thể loại:Quan hệ quốc tế 1948]]
[[Category:Không vận]]
[[Thể loại:Lịch sử chiến tranh lạnh ở Đức]]
[[Category:Berlin thập niên 1940]]