Khác biệt giữa các bản “Bowling”

Bao nhiêu ki đổ là bấy nhiêu điểm. Đặc điểm là nếu đánh đổ cả 10 ki ("gục") trong một khung thì có thêm điểm thưởng.
 
===''Strike'' hay "gục"===
*''Strike''/"gục": Khi đánh đổ cả 10 ki ngay trong lần ném đầu tiên thì gọi là ''strike''/"gục", ghi trên phiếu bằng chữ "X". Người chơi được 10 điểm, lại cộng thêm số điểm của hai quả bóng tiếp theo. Theo đó thì số ki đổ do hai quả bóng kế tiếp được nhân gấp đôi.
:Thí dụ
[[Tập tin:Bowlspare.PNG|phải|nhỏ|Phiếu tính điểm sắp xếp theo từng khung. ''Spare'' ("dư") được ghi là "/". Phiếu này có ba khung, đã chơi xong khung 1 và khung 2. Khung 3 còn bỏ trống]]
 
===''Spare'' hay "dư"===
*''Spare''/"dư": Khi đánh đổ cả 10 ki sau hai lần ném bóng thì gọi là ''spare''/"dư", tức là người chơi phải dùng cả 2 lần ném bóng mới đánh đổ được cả 10 ki, thì sẽ ghi trên phiếu bằng gạch chéo "/". Người chơi được 10 điểm, lại cộng thêm số điểm của môt quả bóng kế tiếp.
:Thí dụ:
Tối đa của một khung "dư" là 20 điểm.
 
===''Open'' hay "mở"===
*''Open''/mở": Khi xong cả hai lần ném bóng trong một khung mà không đánh đổ được cả 10 ki thì trên phiếu chỉ ghi số ki bị đổ sau 2 lần ném