Khác biệt giữa các bản “Hệ thống”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.67.38.235 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Ngomanh123)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
{{chú thích trong bài}}
'''Hệ thống''' là tập hợp các phần tử có quan hệ hữu cơ với nhau, tác động chi phối lẫn nhau theo các quy luật nhất định để trở thành một chỉnh thể. Từ đó xuất hiện thuộc tính mới gọi làphăt ''tính trồi'' của hệ thống mà từng phần tử riêng lẻ không có hoặc có không đáng kể.
 
Để nhận biết phần tử ta căn cứ vào hai đặc trưng sau:cân
* Mỗi phần tử phải có chức năng nhất định.
* Mỗi phần tử có tính độc lập tương đối của nó.
Người dùng vô danh