Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vitellius”

 
Mặc dù cầm quyền ngắn ngủi, ông đã có hai đóng góp quan trọng đối với chính phủ La Mã mà tồn tại lâu hơn ông ta. Tacitus mô tả cả hai trong lịch sử của mình:
===Sự thách thức===
 
Vào tháng 7 năm 69, Vitellius biết được rằng quân đội của các tỉnh miền Đông đã tuyên bố lập một hoàng đế đối lập, chỉ huy của họ, [[Titus Flavius ​​Vespasianus]]. Ngay sau khi ông biết rằng quân đội của phương Đông, Dalmatia, và Illyricum đã tuyên bố ủng hộ cho Vespasianus, Vitellius, đã bị bỏ rơi bởi những người ủng hộ của ông, sẽ phải từ bỏ danh hiệu hoàng đế.
===Thoái vị và qua đời===
Người ta nói rằng Vitellius đã chờ đợi quân đội của Vespasian tại Mevania . Có người nói rằng các điều khoản của sự thoái vị đã thực sự được thoả thuận với [[Marcus Antonius Primus], người chỉ huy của quân đoàn thứ sáu đóng ở [[Pannonia]] và là một trong những người ủng hộ chính quyền của Vespasian, nhưng lực lượng cận vệ hoàng gia từ chối không cho ôngthực hiện các thỏa thuận, và buộc ông phải trở về cung điện.
{{start box}}
{{s-off}}