Khác biệt giữa các bản “Trịnh Chi Long”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
==Trong văn học nghệ thuật==
*Tiểu thuyết
**Năm [[1993]] "''Long Hổ Phong Vân''" bộ 2 tập; Trần Thuấn Thần, Viễn Lưu Xuất Bản Xã.ISBN 9573220687, ISBN 9573220695
**Năm [[1998]] "''Trịnh Chi Long Đại Truyện''"; Trần Văn Đức.ISBN 9573234823
**Năm [[2002]] "''Đài Loan Đệ Nhất Thế Gia Chi Nhất: Thuyền Vương Trịnh Chi Long''"; Tần Tựu, Thực Học Xã.ISBN 9572072374
**Năm [[2004]] "''Khai Thác Đài Loan Đích Tiên Khu: Trịnh Chi Long truyềnTruyền kỳKỳ''"; Hoa Văn Xuất Bản Xã.ISBN 7507515605
*Kịch "''Nhất Quan Phong Ba''" biên đạo: [[Khâu Khôn Lương]].
**Tháng 5 năm [[2001]] công diễn vào mùa hè tại khoa kịch nghệ thuộc[[ Học viện Nghệ thuật Quốc gia]] ở [[Đài Bắc]], Đài Loan.
**Năm [[2002]] công diễn vào mùa thu tại khoa kịch nghệ thuộc [[Đại học Nghệ thuật Đài Bắc]].