Khác biệt giữa các bản “Thiên long bát bộ”

|align=center|
|align=center|
|Các diễn viên khác: [[:en:Janice Man|Janice Man]] ([[Vương Ngữ Yên]]), [[Tô Thanh]] ([[Nhân vật trong Thiên long bát bộ#A Châu|A Châu]]), [[:en:He Hongshan|He Hongshan]] ([[Nhân vật trong Thiên long bát bộ#A Tử|A Tử]])
|Các diễn viên khác:
|}