Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

Đặt liên kết đến trang mới tạo và sửa lỗi.
(Đặt liên kết đến trang mới tạo và sửa lỗi.)
Gyraza (còn được gọi là topoisomeraza II): Làm duỗi thẳng phân tử DNA.
 
Helicase:[[Hêlicaza|Hêlica Tách,za]] cắt(helicase): cácdãn liênxoắn kết hidro giữatách hai mạch đơn do cắt các liên kết hidro.
 
DNA polymeraza:
 
===== Bước 1: Tháo xoắn phân tử DNA=====
Nhờ enzym [[tôpôizômêraza]] tháo xoắn, phân tử DNA ra khỏi trạng thái siêu xoắn của cấu trúc tôpô, sau đó các enzym [[hêlicaza]] tách hai mạch đơn của DNA ra, tạo nên chạc nhân đôi (chạc chữ Y) để lộ ra hai đoạn mạch đơn làm khuôn.
Hai mạch đơn của phân tử DNA tách nhau dần tạo nên chạc hình chữ Y để lộ ra hai mạch khuôn tái bản nhờ các enzym tháo xoắn ( helicase).
 
===== Bước 2: Tổng hợp mạch DNA mới=====
Enzym DNA polymeraza sử dụng 2 mạch đơn khuôn tổng hợp nên mạch mới theo NtBS<ref>Nguyên[[nguyên tắc bổ sung.</ref>]].
 
Vì enzym DNA polymeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' - 3' (DNA polymeraza chỉ có thể xúc tác kéo dài mạch mới khi có sẵn đầu 3' OH tự do.) nên trên mạch khuôn có chiều 3'-5', quá trình tổng hợp mạch mới diễn ra liên tục, (mạch mới này được gọi là mạch dẫnsớm đầu<ref>hay mạch trước (leading strand</ref>). ,trên mạch khuôn 5'-3' quá trình tổng hợp gián đoạn tạo thành các đoạn okazaki. Mạch này tổng hợp gián đoạn và chậm hơn nên gọi là mạch ra chậm (lagging strand).
 
Sau đó các đoạn okazaki được nối lại với nhau nhờ enzym nối ligaza.