Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Cách mạng Hồi giáo”

không có tóm lược sửa đổi
(+ 5 thể loại dùng HotCat)
Không có tóm lược sửa đổi
{{Cat main}}
[[Thể loại:Cách mạng thế kỷ 20]]
{{Commons cat|Iranian Revolution}}
[[Thể loại:Xung đột năm 1979]]
[[Category:Biểu tình ở Iran]]
[[Thể loại:Chủ nghĩa dân tộc tôn giáo]]
[[Thể loại:HồiXung giáođột Shianăm 1979|Hồi chính trịgiáo]]
[[Thể loạiCategory:Quan hệ Hoa Kỳ-Iran]]
[[Category:Iran 1979]]
[[Thể loại:Cách mạng thế kỷ 20|Hồi giáo]]
[[Thể loại:Hồi giáo ở Iran]]
[[Thể loại:Chủ nghĩa dân tộc tôn giáo]]
[[Category:Cách mạng ở Iran|Hồi giáo]]
[[Thể loại:Nhà Pahlavi]]
[[Thể loại:Hồi giáo Shia và chính trị]]
[[Thể loạiCategory:XungTôn độtgiáo năm 1979]]
[[Category:Hồi giáo thế kỷ 20]]