Khác biệt giữa các bản “Chính sách”

không có tóm lược sửa đổi
{{Chính trị}}
'''Chính sách''' là một hệ thống nguyên tắc có chủ ý hướng dẫn các quyết định và đạt được các kết quả hợp lý. Một chính sách là một tuyên bố về ý định, và được thực hiện như một thủ tục hoặc giao thức. Các chính sách thường được cơ quan quản trị thông qua trong một tổ chức. Chính sách có thể hỗ trợ cả việc đưa ra quyết định chủ quan và khách quan. Các chính sách hỗ trợ trong việc ra quyết định chủ quan thường hỗ trợ quản lý cấp cao với các quyết định phải dựa trên thành tích tương đối của một số yếu tố và do đó thường khó kiểm tra khách quan, ví dụ: chính sách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Các chính sách tương phản để hỗ trợ việc ra quyết định khách quan thường hoạt động trong tự nhiên và có thể được kiểm tra khách quan, ví dụ: chính sách mật khẩu.<ref>{{cite web|url=http://sydney.edu.au/legal/policy/what/index.shtml|title=What is policy|first=Publications|last=Office|date=|website=sydney.edu.au|accessdate=15 April 2018}}</ref>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{rất sơ khai}}
 
{{rất sơ khai}}
{{Chính trị}}
[[Thể loại:Chính phủ]]
[[Thể loại:Quản lý xã hội]]