Khác biệt giữa các bản “Phan Đình Phùng, Mỹ Hào”

thêm thôn
(Bổ sung thêm thôn thuộc xã Phan Đình Phùng)
(thêm thôn)
 
{{sơ khai Hành chính Việt Nam}}
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Mỹ Hào}}'''Yên Xá (Làng Dồi)'''
 
'''Vị trí địa lý:''' Nằm phía Nam xã Phan Đình Phùng
 
'''Thắng cảnh:''' Có di tích chùa Bà Đầu đang được xây dựng và tôn tạo lại.
 
(còn tiếp.....)
Người dùng vô danh