Khác biệt giữa các bản “Đông Hồ (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS
| vai trò hành chính = Phường
| hình = Núi Tô Châu, Hà Tiên.jpg
| ghi chú hình = Núi Tô Châu nằm ở phía Tây vũng Đông Hồ, nay thuộc phường Tô Châu
| vĩ độ = 20
| kinh độ = 104
Người dùng vô danh