Khác biệt giữa các bản “Thơ song thất lục bát”

(→‎Tham khảo: Unicodifying)
==Tham khảo==
{{tham khảo|4}}
*
* [http://www.hopluu.net/default.aspx?LangID=38&tabId=464&ArticleID=866 Thể Thơ "thất Ngôn Xen Lục Ngôn": Sự Sáng Tạo Thể loại Đầu Tiên Trong Lịch sử Văn Học Việt Nam]
* [http://www.tho.com.vn/th%C6%A1_song_th%E1%BA%A5t_l%E1%BB%A5c_b%C3%A1t Thư viện thơ Song thất lục bát]