Khác biệt giữa các bản “Thiệu Quang”

Trang mới: “Thiệu Quang là một xã thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam. Xã Thiệu Quang có diện tích 6,33 Km2, dân số năm 2005 là 11.000…”
(Trang mới: “Thiệu Quang là một xã thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam. Xã Thiệu Quang có diện tích 6,33 Km2, dân số năm 2005 là 11.000…”)
(Không có sự khác biệt)
1

lần sửa đổi