Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

Thay đổi công thức cho đúng
n (Đã lùi lại sửa đổi của Tranngochai2000 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 42.116.36.181)
Thẻ: Lùi tất cả
(Thay đổi công thức cho đúng)
* <math>{a \over a} = 1</math> với mọi <math>a \not= \ 0</math>.
* <math>{a \over 1} = a</math> với mọi <math>a</math>
* <math>\sqrt[a]{1} = 1</math> với mọi <math>a \not= \ 002\acute{a} </math>.
* <math>1^a = 1</math> với mọi <math>a</math>.