Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:46D4:F630:18B3:9F1C:993D:3B22 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01
(Thay đổi công thức cho đúng)
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2001:EE0:46D4:F630:18B3:9F1C:993D:3B22 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
* <math>{a \over a} = 1</math> với mọi <math>a \not= \ 0</math>.
* <math>{a \over 1} = a</math> với mọi <math>a</math>
* <math>\sqrt[a]{1} = 1</math> với mọi <math>a \not= \ 02\acute{a} 0</math>.
* <math>1^a = 1</math> với mọi <math>a</math>.