Jspeed1310

Gia nhập ngày 25 tháng 5 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
[[Thể loại:Thành viên Wikipedia tại Hà Nội]]
[[Thể loại:Điều phối viên]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<div style="border-style:solid; border-color:blue; color:#ffffff; background-color:#1A90FF; border-width:1px; text-align:left; padding:8px;" class="plainlinks">[[Image:Peace dove.svg|100px|left]]