Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
| bắt đầu 6 = [[6 tháng 1]] năm [[1946]]
| kết thúc 6 = [[19 tháng 4]] năm [[1987]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1946|1|6|1987|4|19}}
| chức vụ 4= [[Phó Thủ tướng (Việt Nam)|Phó Thủ tướng Chính phủ]]
| bắt đầu 4 = [[15 tháng 7]] năm [[1960]]
| kết thúc 4 = [[6 tháng 2]] năm [[1980]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1960|7|15|1980|2|6}}