Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 1.55.129.19 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{quotation|
Hỡi đồng bào toàn quốc!<br />
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đãphải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!<br />
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.<br />
Hỡi đồng bào!<br />
Người dùng vô danh