Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

Đã lùi lại sửa đổi 44834023 của 14.229.155.174 (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 44834023 của 14.229.155.174 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{quotation|
Hỡi đồng bào toàn quốc!<br />
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phảiđã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!<br />
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.<br />
Hỡi đồng bào!<br />
Người dùng vô danh