Khác biệt giữa các bản “Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Chính ủyː [[Trung tướng]] [[Khuất Việt Dũng]]
* Tham mưu trưởngː [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] [[Hồ Quang Tuấn]]
* Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] [[Ngô Văn Giao]]
* Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đức Hải]]
* Phó Chủ nhiệmː [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Đắc Hải]]
* 2008-2014, [[Khuất Việt Dũng]], [[Trung tướng]] (2014), Chính ủy Tổng cục CNQP
* 2013-nay, [[Nguyễn Đức Hải]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2013)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/phong-su/diem-tua-tren-song/280135.html|title = Điểm tựa trên sóng}}</ref>, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc [[Tổng công ty Ba Son (Việt Nam)|Tổng công ty Ba Son]]
* 2009-nay2017, [[Đoàn Hùng Minh]], [[Thiếu tướng]] (2011)<ref>{{Chú thích web|url = http://tapchiqptd.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/vai-tro-cua-cong-nghe-luong-dung-trong-phat-trien-cong-nghiep-quoc-phong/6463.html|title = Vai trò của công nghệ lưỡng dụng trong phát triển công nghiệp quốc phòng}}</ref>
* 2014-nay10.2018, [[Ngô Văn Giao]], [[Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam|Thiếu tướng]] (2015), nguyên Viện trưởng Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ<ref>{{Chú thích web|url = http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/sat-co-so-moi-co-de-tai-hay/92458.html|title = “Sát cơ sở mới có đề tài hay”}}</ref>
* 7,2017-nay, [[Nguyễn Đắc Hải]], Đại tá, nguyên Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật CNQP<ref>{{Chú thích web|url=http://www.ckt.gov.vn/index.php?route=cms/article&article_id=3177|title=Nhà máy Z131 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017}}</ref>
 
== Phó Chính ủy qua các thời kỳ ==
Người dùng vô danh