Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Số dân cung cấp đúng không vậy bạn?
Sao bạn không cung cấp số dân 2018 của các huyện vậy? [[Thành viên:HuynhThienDuy|HuynhThienDuy]] ([[Thảo luận Thành viên:HuynhThienDuy|thảo luận]]) 14:58, ngày 16 tháng 11 năm 2018 (UTC)
==Đề nghị thay đổi tên người dùng==
 
Xin chào bạn 𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍, tên người dùng của bạn khá giống với tên của thành viên {{u|Buileducanh}} và hoàn toàn giống chữ ký 𝖇𝖚𝖎𝖑𝖊𝖉𝖚𝖈𝖆𝖓𝖍 của bạn ấy. Để tránh nhầm lẫn, bạn vui lòng yêu cầu đổi tên tại [[Wikipedia:Đổi tên người dùng]]. Cảm ơn bạn. <span style="color:white; text-shadow: 3px 3px 2px orange, 0 0 25px blue, 0 0 5px rgb(255, 153, 51);"><font face="Courier New"><b>[[Thành viên:Thusinhviet|Kẹo Dừa✌]]</b></font></span><sup>([[Thảo luận thành viên:Thusinhviet|nhắn cho tôi ^^]])</sup> 09:55, ngày 17 tháng 11 năm 2018 (UTC)